Проект „Домино“ открива нови хоризонти за българското професионално образование

от | ное. 2, 2021 | Uncategorized

През последните пет години проект „Домино“ постави силно начало на системата на дуално обучение в България. На последната конференция за представяне на резултатите от проекта се очертаха областите за продължаващо развитие, които да гарантират устойчивост на постигнатите добри резултати.

Необходими са продължаващи усилия от всички заинтересование страни по развитие на сътрудничество между професионалните гимназии и фирмите по места, повишаване на квалификацията на учители и ментори, прилагане на модела, непрекъснато актуализиране на учебните програми и планове. 

По време на конференцията бяха представени полезни документи, които да подкрепят внедряването на дуално обучение в цялата страна.