Национален форум за иновации в дуалното обучение

Форумът ще се проведе 28 септември в зала „Средец“ на хотел „София Балкан“ (бивш хотел „Шератон“) от 9:00 до 13:00 часа. Събитието има за цел да представи резултатите от европейски и национални проекти в подкрепа на националната...
Проект „Домино“ открива нови хоризонти за българското професионално образование

Проект „Домино“ открива нови хоризонти за българското професионално образование

През последните пет години проект „Домино“ постави силно начало на системата на дуално обучение в България. На последната конференция за представяне на резултатите от проекта се очертаха областите за продължаващо развитие, които да гарантират устойчивост...
Нова възможност в подкрепа на бизнеса

Нова възможност в подкрепа на бизнеса

Стартираме проект по програма „Еразъм+“, който подкрепя компаниите, активно включващи се в системата на дуално образование и обучение в България и други европейски страни. Радостни сме, че продължаваме активно да допринасяме за развитие на системите за...