Наръчник за превенция на бърнаут в обучението на възрастни

Наръчник за превенция на бърнаут в обучението на възрастни

В рамките на проект Burnout Coaching, финансиран от Програма „Еразъм+“, съвместно с наши партньори от Белгия успяхме да разработим наръчник в подкрепа на обучителите на възрастни. Наръчникът насочва вниманието върху една важна и актуална тема, а именно...