Национален форум за иновации в дуалното обучение

от | сеп. 14, 2022 | Uncategorized | 0 коментари

Форумът ще се проведе 28 септември в зала „Средец“ на хотел „София Балкан“ (бивш хотел „Шератон“) от 9:00 до 13:00 часа.

Събитието има за цел да представи резултатите от европейски и национални проекти в подкрепа на националната система за дуално обучение в България. Поканени са всички заинтересовани страни от развитието на дуалното обучение като нова форма на професионално образование, което дава шанс на младите хора да развиват компетентности, водещи към успешно кариерно развитие.

Сред участниците във форума ще бъдат представители на Министертсво на образованието и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение, браншови и неправителствени организации, професионални гимназии и центрове за професионално обучение.

На форума ще присъстват и представители на обучителни организации от Литва, Северна Македония и Испания.

Форумът ще представи резултатите и от проект, финансиран по Еразъм+ в подкрепа на наставниците в дуалното обучение (SUSTAINVET), https://sustainvet.com/.