Конференция „Зеленият път към успеха – професионално образование и обучение за устойчиво развитие“

от | юли 13, 2023 | Uncategorized, Дуално обучение, Европейски проекти, Зелени компетентности, Професионално образование и обучение

На 07 юли 2023 г., в гр. Варна,  Фондация за модерно образование проведе конференция в подкрепа на професионалното образование и обучение в България под наслов „Зеленият път към успеха: професионално образование и обучение за устойчиво развитие“. Събитието се осъществи с подкрепата на програма „Еразъм+“ по проект “ENTIRE” – https://entire.moderneducationfoundation.eu/

Гостите на събитието бяха приветствани от г-жа Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна и д-р Ирена Радева, началник на Регионално управление на образованието – Варна. В конференцията се включиха директори и учители от професионални гимназии, регионални управления на образованието, представители на фирми, браншови и граждански организации от областите Варна, Бургас и Добрич.

Основните акценти от събитието:

Представяне на европейски и световни тенденции за включване на зелените умения в ПОО от г-жа Петя Евтимова, председател на УС на Фондация за модерно образование. В рамките на презентацията на г-жа Евтимова се подчерта общата тенденция в Европа за промяна на учебните програми в професионалното образование и обучение за по-доброто интегриране на зелените умения в обучението.

Представяне на резултати от проект ENTIRE за включване на зелените умения в преподаването по електротехника от инж. Цветелина Стойкова, директор на Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Плевен. В рамките на презентацията инж. Стойкова демонстрира практическата стойност от създадените продукти: Методически насоки за идентифициране на зелени умения и Обучителна програма за учители по електротехника за внедряване на зелени умения. Двата продукта са налични в различни езикови версии, включително български на следния адрес: https://entire.moderneducationfoundation.eu/download-all-language-versions-of-our-training-programme-for-vet-teachers-in-green-skills/

Панелна дискусия за зеления преход, в която се включиха: г-жа Мария Минчева – заместник-председател на Българска стопанска камара; инж. Мария Георгиева – директор на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н. Хайтов“, Варна; г-н Пламен Стоянов – член на Управителния съвет на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост и управител на „Алфа Мебел“; г-н Апостол Пенков – член на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Сред основните изводи и препоръки от панела, с активното участие на гостите в събитието, могат да се откроят следните:


o   Устойчивото внедряване на зелените умения в професионалното образование и обучение изискват промяна в учебните програми;

o   Зелените умения изискват промяна на нагласите на подрастващите към темата за устойчиво развитие, което е свързано с промяна на нагласите на самите учители. Провеждането на целенасочени обучения за педагогическите специалисти в системата е важна първа стъпка;

o   Работодателите играят ключова роля в реализирането на зеления преход и провеждането на системни кампании за обучение на учители. Подкрепата от държавата може да ускори този процес.